Hệ thống các nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về dân sự và tố tụng dân sự từ 1990-2023 ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI

Hệ thống các nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về dân sự và tố tụng dân sự từ 1990-2023 ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI
Hệ thống các nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về dân sự và tố tụng dân sự từ 1990-2023 ebook PDF-EPUB-AWZ3-PRC-MOBI

Download

Thông Tin Chi Tiết

Công ty phát hành Nhà Sách Pháp Luật
Hệ thống các nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về dân sự và tố tụng dân sự từ 1990-2023
Tác giả: TS: TRẦN VĂN HÀ (Biên soạn)
Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông
Công ty phát hành: Dân Hiền
Số trang: 736 trang

Mô Tả Sản Phẩm

Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao được ban hành để hướng dẫn các Tòa án áp dụng thống nhất pháp luật. Thời gian qua, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã thông qua nhiều Nghị quyết về dân sự và tố tụng dân sự.
Nhằm kịp thời thông tin đầy đủ, chính xác và có hệ thống các Nghị quyết của Tòa án nhân dân tối cao về dân sự và tố tụng dân sự, Tiến sĩ Trần Văn Hà bên Vụ Pháp chế và Quản lý Khoa học – Tòa án nhân dân tối cao đã biên soạn cuốn sách:
HỆ THỐNG CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO VỀ DÂN SỰ VÀ TỐ TỤNG DÂN SỰ TỪ NĂM 1990 ĐẾN 2023 (Dành cho Thẩm phán, Thẩm tra viên, Hội thẩm, Kiểm soát viên, Luật sư và các học viên tư pháp )
Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:
Phần I. Hệ thống các Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về dân sự
Phần II. Hệ thống các Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về tố tụng dân sự
Hy vọng rằng đây sẽ là tài liệu hữu ích để bạn đọc, đặc biệt là các thẩm phán, hội thẩm, kiểm sát viên, điều tra viên, các học viên tư pháp, luật sư và những người làm công tác pháp luật nghiên cứu, áp dụng trong thực tiễn xét xử.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *